0

Plan Przygotowa Zachowania Dzia Ania Iso Szablon Polsku

Plan przygotowań do zachowania ciągłości działania [ISO 22301 Templates] | 27001Academy Celem tego dokumentu jest określenie, jakie działania przygotowawcze należy wykonać, aby spełnione były wszystkie warunki dla prawidłowego odtworzenia działania po wystąpieniu incydentu zakłócającego działanie. Szablon dokumentu w języku polskim,… Continue Reading