0

Metodyka Szacowania Post Powania Ryzykiem Iso Szablon Polsku

Metodyka Szacowania Post Powania Ryzykiem Iso Szablon Polsku preview. Click for more details

Metodyka szacowania i postępowania z ryzykiem [ISO 27001 Templates] | 27001Academy

Celem tego dokumentu jest określenie metodyki szacowania i postępowania z ryzykami związanymi z przetwarzaniem informacji oraz określenie akceptowalnych poziomów tych ryzyk.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

EPPS Services Ltd. Advisera.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also be interested in