0

Plan Odtworzenia Katastrofie Iso Szablon Polsku

Plan Odtworzenia Katastrofie Iso Szablon Polsku preview. Click for more details

Plan odtworzenia po katastrofie [ISO 27001 Templates] | 27001Academy

Celem Planu odtworzenia po katastrofie jest dokładne określenie, jak organizacja odtworzy swoją infrastrukturę oraz usługi informatyczne w określonych terminach, w przypadku katastrofy lub innego incydentu zakłócającego działalność. Plan ten ma zapewnić całkowite odtworzenie infrastruktury i usług informatycznych w określonym czasie odtworzenia (RTO).

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

EPPS Services Ltd. Advisera.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also be interested in