0

Plan Wicze Test Iso Szablon Polsku

Plan Wicze Test Iso Szablon Polsku preview. Click for more details

Plan ćwiczeń i testów [ISO 22301 Templates] | 27001Academy

Celem tego planu jest określenie częstotliwość i metod testowania i ćwiczeń, w celu oszacowania prawidłowości zaplanowanych środków i procedur zapewnienia ciągłości działania, jak również określenie niezbędnych działań krygujących.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

EPPS Services Ltd. Advisera.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also be interested in