0

Plan Zapewnienia Dzia Ania Iso Szablon Polsku

Plan Zapewnienia Dzia Ania Iso Szablon Polsku preview. Click for more details

Plan zapewnienia ciągłości działania [ISO 22301 Templates] | 27001Academy

Celem Planu zapewnienia ciągłości działania jest dokładne określenie, jak organizacja będzie zarządzać incydentami w przypadku katastrofy lub innego incydentu zakłócającego działalność oraz w jaki sposób będzie odtwarzać procesy krytyczne w określonych okresach.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

EPPS Services Ltd. Advisera.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also be interested in