0

Procedura Zarz Dzania Incydentami Iso Szablon Polsku

Procedura Zarz Dzania Incydentami Iso Szablon Polsku preview. Click for more details

Procedura zarządzania incydentami [ISO 27001 Templates] | 27001Academy

Celem tego dokumentu jest zapewnienie szybkiego wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz słabych punktów i zapewnienie szybkiej reakcji na takie incydenty.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

EPPS Services Ltd. Advisera.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also be interested in